Blog et Publications

Tenez-vous au courant

Posts marqués

Wéi mer gesinn hu gëtt et eng Adoption simple an eng Adoption plénière hei zu Lëtzebuerg. Ofgesinn vun den Effeten am Kader vun der Ierfschaft, gëtt...
YOURLAW Etude d’avocats NEWSFLASH – 2019 --> comme PDF <-- NOUVELLE OBLIGATION POUR LES ENTITES LUXEMBOURGEOISES LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES...
D’Adoptioun An der leschter Rubrique hate mer gesi wéi eng Konsequenzen eng Adoptioun kann am Kontext vun enger Ierfschaft hunn. Mä wie kann dann...

Posts

Wéi mer gesinn hu gëtt et eng Adoption simple an eng Adoption plénière hei zu Lëtzebuerg. Ofgesinn vun den Effeten am Kader vun der Ierfschaft, gëtt...
YOURLAW Etude d’avocats NEWSFLASH – 2019 --> comme PDF <-- NOUVELLE OBLIGATION POUR LES ENTITES LUXEMBOURGEOISES LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES...
D’Adoptioun An der leschter Rubrique hate mer gesi wéi eng Konsequenzen eng Adoptioun kann am Kontext vun enger Ierfschaft hunn. Mä wie kann dann...
D’Adoptioun an d’Ierfschaft Haut kucke mer wéi eng Konsequenzen eng Adoptioun hei zu Lëtzebuerg am Kader vun enger Ierfschaft huet. 1. Wéi eng Zort...
Di leschte Kéier hate mer vum Universalvermiechtmes geschwat, den Legs universel, wou eng Persoun potentiell kéint alles ierwen wat en Verstuerwenen...
1. Waat ass d’Universalvermiechtnis? Et schwätz een vun Universalvermiechtnis wann eng Persoun per Testament potenziell alles ierft waa den...
An eiser Rubrik Succession geet haut Rieds iwwert De PACS an d’Ierfschaft. De Pacs ass jo an Villem vun den Effets hier mat der Zait emmer méi no un...
An eiser Rubrik Succession geet haut Rieds iwwert d'Donation Secondaire. 1. Wat ass eng Donation Secondaire ? Eng Donation secondaire ass eng...
Haut komme mer nach op eng speziell Form von der Schenkung ze schwaetzen an zwar d’Donation entre époux, op Daitsch « Schenkung unter Ehegatten »....
An deenen leschten Rubriquen hu mer schon verschidden Formen vu Schenkung gesinn,...... den Don per Notairesakt, den Don manuel, d’Donation...
Di leschte Kéieren hate mer vun der Schenkung per Notairesakt an vum Don manuel geschwat,... also vum der Schenkung wou een engem en Objet physesch...
Di leschte Kéier hate mer gesinn datt eng Schenkung am Prinzip muss per Notairesact gemaach ginn,......mä datt et awer an der Praxis Ausnamen gëtt...
A verschiddene Situatioune wëllen d’Leit schonn zu Liefzäiten eng Schenkung maachen. Wat ass da genau eng Schenkung, an ob wat muss een do oppassen...
Meeschtens gëtt dovu geschwat wat geschitt wann ee stierft dee Propriétaire war vun do wou e gewunnt huet. Dat kennt sécherlech zum Deel dohier,...
All Patient huet e Recht fir saïn Dossier médical ze gesinn. Mä wéi ass et mam Patienten Dossier vun dem Verstuerwenen? 1) Wéi laang muss en Dokter...
Muss een hei zu Lëtzebuerg en Testament maachen? Neen, hei zu Lëtzebuerg muss keen en Testament maachen. A wann een eent mécht muss een et och net...
Et gëtt 3 verschidden Zorten Testamenter: - Testament olographe - handgeschriwwen - Testament authentique - virum Notaire - Testament...
Fir datt een zu Lëtzebuerg kann ierwen muss een existéieren. Dat maach banal klengen, an et gesäit een am Beschten wat den Legislateur domat mengt...
1) Wéi geet dat wann ee stierft, wéi ginn d ‘Ierwen eigentlech gewuer wat se ierwen ? Déi méi « einfach » Fäll, op mannst wat d ‘Wëssen vun deem wat...
1. Wéi kann een d'Weiderginn vun engem Familljebetrib am Beschten preparéieren? Dat Wichtegst ass schonn mol datt ee sech d ‘Fro zur Zäit stellt wéi...
Wann een un eng Ierfschaft denkt, huet een oft just d ‘Konten, d’Immobilien an eventuell nach d ‘Autoen am Kapp. Et kann awer och sinn datt de...
An deenen leschten Emissiounen hu mer driwwer geschwat wee kann ierwen, ween kann en Testament maachen, an mir hunn eis verschidden Problemer déi...
Wann een alleng Ierwen ass huet een verschidden Problemer net, ënner anerem de Problem vun der Indivision successorale: wann een an enger Ierfschaft...
Wann een alleng Ierwen ass huet een verschidden Problemer net, ënner anerem de Problem vun der Indivision successorale: wann een an enger Ierfschaft...
Wann een an der Scheedung ass, denkt een net onbedengt un all d'Problemer déi kenne ob een duerkommen, an di wéinegst Leit froe sech dee Moment wat...
1. Gëtt et hei zu Lëtzebuerg eng Ierfschaftssteier? Zu Lëtzebuerg, wéi a villen anere Länner gëtt et eng Ierfschaftssteier, déi d’Ierwe musse...
Wéi al muss ee sinn fir kennen en Testament ze maachen? Enner 16 Joer kann ee keen Testament maachen. Wann awer eent géif fonnt ginn, ass dat...